500 plus

Wnioski o 500 plus na pierwsze dziecko można składać już od 1 lipca 2019 r. Czas na złożenie wniosku rodzice bądź opiekunowie mają do 30 września 2019 r. Jeśli w tym terminie złożą wniosek, to 500 plus na pierwsze dziecko otrzymają z wyrównaniem od lipca. Oznacza to, że rodzice bądź opiekunowie jednorazowo dostaną 1500 zł: za lipiec, sierpień i wrzesień.

Jeżeli wniosek o 500 plus na pierwsze dziecko zostanie złożony po 30 września, to wnioskodawcy otrzymają świadczenie jednak bez wyrównania za wcześniejsze miesiące. 500 plus będzie wtedy przysługiwać jedynie od miesiąca, w którym został złożony wniosek.

Na pierwsze wypłaty 500 plus na pierwsze dziecko trzeba będzie trochę poczekać, w zależności o terminu złożenia wniosku:

  • do 31 października 2019 r., z wyrównaniem od lipca, jeśli wniosek zostanie złożony w lipcu lub sierpniu,
  • do 30 listopada 2019 r., z wyrównaniem od lipca, jeśli wniosek zostanie złożony we wrześniu,
  • do 31 grudnia 2019 r., z wyrównaniem od października, jeśli wniosek zostanie złożony w październiku,
  • do 31 stycznia wniosek zostanie złożony w listopadzie,
  • do 29 lutego 2020 r., z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku, jeśli wniosek zostanie złożony między 1 grudnia 2019 r. a 31 stycznia 2020 r.

Rodzice lub opiekunowie, którzy pobierają obecnie 500 plus na drugie i kolejne dziecko, od 1 lipca 2019 r. powinni złożyć jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa świadczenia na wszystkie dzieci. Wtedy od 1 lipca 2019 r. uzyskają prawo do świadczenia na pierwsze dziecko, a od 1 października 2019 r. na pozostałe dzieci (na które świadczenia teraz są przyznane do 30 września 2019 r.).

300 plus dla ucznia 

Przed rokiem szkolnym znów będzie 300 zł na każdego ucznia. Niektórzy mogą liczyć nawet na dodatkowe 500 lub tysiąc złotych. Zgodnie z zapowiedziami, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy o świadczeniu „Dobry start”, czyli świadczeniu wypłacanym raz w roku na zakup wyprawki szkolnej w wysokości 300 zł na dziecko – bez względu na dochód. Dodatkowo Na posiedzeniu 6 czerwca Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych na lata 2019–2021 wraz z rozporządzeniem.

W tym roku, podobnie jak w roku poprzednim, rodzice i opiekunowie uczących się dzieci do 20 r. życia (w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami – do 24 r. życia) będą mogli składać wnioski o świadczenie na wyprawkę szkolną od 1 lipca drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia – drogą tradycyjną.
Rząd ustanowił program wspierający dzieci i uczniów pochodzących z rodzin, które poniosły straty w wyniku zdarzeń atmosferycznych, takich jak powódź czy huragan. Szacuje się, że z programu skorzysta ok. 2 tys. dzieci i uczniów.

Wsparcie będzie polegało na:

  • wypłacie jednorazowych świadczeń pieniężnych (zasiłków losowych) na cele edukacyjne dla dzieci i uczniów – w wysokości 500 lub 1000 zł,
  • organizacji wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych dla uczniów albo organizacji zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych dla dzieci i uczniów.

Wnioski

Składanie wniosku o świadczenie w ramach programu obu programów można składać od dzisiaj (1 lipca) online – poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia oraz portal PUE.

/gr/

 

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się