„Nauczyciel placówki feryjnej posiada stałe zatrudnienie na podstawie mianowania, który do dnia 31.08.2016 r. wykorzystał urlop wypoczynkowy zgodnie z Kartą Nauczyciela w wymiarze 56 dni. Od 01.09.2016 r. ten sam nauczyciel świadczy pracę na postawie aneksu do umowy jako nauczyciel

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.