Kwestie związane z odpowiedzialnością dyscyplinarną nauczycieli reguluje obszerny rozdział 10 KN (art. 75–85z). Szczegółowe rozwiązania zawarto natomiast w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 85v KN – tj. w rozp. MEN z dn. 25.05.2016 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.