Po zmianach wprowadzonych do Karty Nauczyciela z dn. 31.05.2016 r. (ustawa z dn. 18.03.2016 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2016 r. poz. 668) kwestie związane z odpowiedzialnością dyscyplinarną nauczycieli reguluje obszerny

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.