Czy rodzice mogą ponosić koszty naprawy/zakupu nowego wyposażenia, jeżeli ich dziecko podczas pobytu w szkole coś zniszczyło?

W jaki sposób powinno być zabezpieczone mienie i sprzęt niepublicznej placówki oświatowej na wypadek uszkodzenia/zniszczenia?

„Owo zniszczenie odbywa się najczęściej z winy zatrudnionego personelu, gdyż:

1) personel niewłaściwie użytkuje wyposażenie i zostaje ono popsute, np. laminator, ładowarki do komputerów, pistolet do kleju na gorąco, bindownica, nagłośnienie;

2) personel niewystarczająco uważnie opiekuje się uczniami i to oni sprzęt psują np.:

a) podczas lekcji informatyki dzieci szarpią słuchawki w wyniku czego kable są powyrywane i słuchawki nie działają,

b) po skończonej lekcji personel nie sprawdza wyłączenia komputerów i potrafią zostać włączone na cały weekend,

c) mimo wyraźnego polecenia zamykania sal na przerwy personel pozostawia w nich uczniów, którzy nie będąc pod niczyją kontrolą niszczą wyposażenie,

d) personel po skończonej lekcji nie porządkuje pomocy dydaktycznych przez co gubią się one i przez to, że są niekompletne nie nadają się do dalszego użytkowania itd.

W jaki sposób można zabezpieczyć zakupione przez szkołę mienie przed takimi sytuacjami? Jakie są możliwości w tytule odpowiedzialności materialnej pracowników, którzy sprzęt zniszczyli? Czy rodzice mogą ponosić koszty naprawy/zakupu nowego wyposażenia, jeżeli ich dziecko podczas pobytu w szkole coś zniszczyło? Jakie są zasady dotyczące inwentaryzacji środków zakupionych na wyposażenie sal?”

Zgodnie z …

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.