Czy rodzice mogą ponosić koszty naprawy/zakupu nowego wyposażenia, jeżeli ich dziecko podczas pobytu w szkole coś zniszczyło? W jaki sposób powinno być zabezpieczone mienie i sprzęt niepublicznej placówki oświatowej na wypadek uszkodzenia/zniszczenia? „Owo zniszczenie odbywa się najczęściej z winy zatrudnionego

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.