O tym, na jakich zasadach oraz w jakich okolicznościach nauczycielowi przysługuje odprawa pieniężna z tytułu rozwiązania stosunku pracy, rozstrzygają przepisy Karty Nauczyciela. Kluczowe znaczenie ma tu podstawa zatrudnienia nauczyciela. Odprawy dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania Zgodnie z art. 20

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.