Od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych wynoszą 9,50% w stosunku rocznym.  Odsetki, o których mowa, utrzymały się na niezmienionym poziomie w stosunku do poprzedniego półrocza. Transakcja handlowa w rozumieniu przepisów ustawy

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.