Katalog dokumentów szkolnych wydawanych przez upoważnione do tego podmioty określony został w § 2 ust. 3 i 4 wskazanego rozp. Do druków szkolnych należy zatem zaliczyć: świadectwa: szkolne promocyjne; ukończenia szkoły; dojrzałości i aneksy do świadectw dojrzałości (dalej: „świadectwa”); certyfikaty

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.