Na wysokość wynagrodzenia nauczyciela wpływ może mieć fakt zawieszenia nauczyciela w pełnieniu obowiązków, o którym mowa w art. 83 KN. Zgodnie z tym przepisem dyrektor szkoły może zawiesić w pełnieniu obowiązków nauczyciela, a organ prowadzący szkołę – dyrektora szkoły, przeciwko

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.