„Czy w związku z obecnymi przepisami, nadal obowiązywał będzie system elektronicznego zgłaszania dostępności egzaminatorów, tak jak dotychczas, to znaczy, czy nie istnieje ryzyko, że dyrektor OKE wyznaczy egzaminatora do przeprowadzania egzaminu, pomimo że egzaminator nie będzie dysponował czasem na to podczas danej sesji egzaminacyjnej?”

Warto zauważyć, że zgodnie z art. 9c ust. 5 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, egzaminator w każdej chwili może złożyć wniosek o skreślenie z ewidencji egzaminatorów. Jeżeli zatem nawet zostanie do przeprowadzenia egzaminu wyznaczony egzaminator, który nie będzie dysponował czasem do przeprowadzenia egzaminu, to ma możliwość zrezygnowania z jego przeprowadzenia.

Natomiast istotnie nadal obowiązuje elektroniczny system składania zgłoszeń do przeprowadzenia egzaminu, gdzie OKE ogłasza w jakim czasie należy zgłoszenia dokonać. Teoretycznie wyklucza to możliwość wyznaczenia egzaminatorów nie dysponujących czasem.

Michał Łyszczarz – specjalista prawa oświatowego

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 28.08.2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – Dz. U. z 2019 r. poz. 1707.
  2. Ustawa z dn. 07.09.1991 r. o systemie oświaty – Dz.U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się