W jednolitym tekście ustawy uwzględniono zmiany wynikające z: 19 nowelizacji uchwalonych w okresie od marca 2018 r. (Dz.U. poz. 723) do kwietnia 2019 r. (Dz.U. poz. 694), ogłoszonych przed dniem 23 kwietnia 2019 r. W ust. 2 obwieszczenia wymienione zostały przepisy,

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.