27664541 - happy friends looking at camera with smiles on playground
„Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której świadczę usługi oświatowe (prowadzę przedszkole i szkołę podstawową). We wpisie do ewidencji działalności gospodarczej mam nr PKD: 85.59.B, 56.21.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59.A, 85.60.Z, 88.91.Z, 88.99.Z, 93.29.Z. Czy w ramach ww. PKD mogę prowadzić

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.