Omówione niżej rozp. dotyczy więc organizacji roku szkolnego w zreformowanych publicznych szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych, publicznych placówkach, w których funkcjonują szkoły, i publicznych centrach kształcenia zawodowego, z wyjątkiem publicznych szkół artystycznych i szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.