Ministerstwo Edukacji Narodowej jest zadowolone z efektów spotkania, Związek Nauczycielstwa Polskiego twierdzi, że nie padła żadna nowa propozycja i wciąż domaga się 1.000 zł podwyżki.

Przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego, Forum Związków Zawodowych oraz – w charakterze obserwatorów – przedstawiciele oświatowej „Solidarności” po raz kolejny spotkali się z reprezentantami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Spotkanie odbyło się 31 stycznia w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”.

W trakcie rozmów minister Zalewska potwierdziła wcześniejsze deklaracje dotyczące przyspieszenia wzrostu wynagrodzeń nauczycieli na wrzesień 2019. Zaznaczyła także, że podwyżki są skonsultowane z ministerstwem finansów, które przewidziało dodatkowo ok. miliarda złotych w budżecie na ten cel.

Oprócz wzrostu nauczycielskich pensji o 16,1 proc. w stosunku do wynagrodzeń z marca 2018 roku, MEN zaproponowało konkretne rozwiązania.

Chodzi o:
– wprowadzenie nowych świadczeń dla nauczyciela stażysty „Stażyście na start”,
– rozszerzenie uprawnień do dodatku za wyróżniającą pracę na nauczycieli kontraktowych i mianowanych,
– płatne zajęcia dodatkowe,
– przywrócenie obowiązku corocznego uchwalania regulaminów wynagradzania nauczycieli oraz ich uzgadniania ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli,
– dodatki do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Jak przeczytamy na stronie MEN, właśnie rozpoczęto pracę na projektami przepisów, które pozwolą by powyższe propozycje zostały wdrożone. Do tego konieczna jest zmiana ustawy Karta nauczyciela jak i rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania. Do 10 lutego br. resort edukacji planuje zakończenie konsultacji z reprezentatywnymi związkami zawodowymi. Następnie, do końca kwietnia br. zostaną zakończone prace rządowe tak, aby do końca czerwca br. przedłożyć ustawę do podpisu Prezydenta RP.

Mniej optymistyczne wnioski ze spotkań z MEN ma ZNP, który twierdzi, że minister Anna Zalewska nie przedstawiła żadnej nowej propozycji ponad kwotę ujętą w rozporządzeniu płacowym (tj. od 120 do 166 złotych). Z tego powodu ZNP kolejny raz powtórzył żądanie wzrostu wynagrodzenia od 01.01.2019 r. o 1.000 złotych, domagając się jednocześnie rozmów z premierem Mateuszem Morawieckim.

Agata Pąchalska

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się