Z dniem 22 grudnia 2018 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 623, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o PIP”, na podstawie których pracownik

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.