Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych (u.f.z.o.) jednostki samorządu terytorialnego otrzymują z budżetu państwa dotacje celowe: na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Szczegółowe zasady udzielania tych

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.