Podwyżka wynagrodzeń nauczycieli przy okazji, i nie jest to chyba zamierzony efekt, podniosła wynagrodzenia osób prowadzących i dyrektorów niepublicznych jednostek. Ustawa z dn. 13.06.2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.