MEN skierowało do opiniowania już po uzgodnieniach międzyresortowych i konsultacjach społecznych z przełomu roku 2018/2019 projekt zmieniający rozp. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Zakłada on wzrost wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od 01.01.2019 roku – co ma związek z…

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się