„Czy jest jakiś wzór pisma, na podstawie którego dyrektor niepublicznego przedszkola, który jest jednocześnie nauczycielem terapeutą może pobierać wynagrodzenia za pracę z dotacji? Mój urząd miasta wymaga ode mnie takiego pisma.” Zgodnie z … Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników! Prosimy

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.