Do konsultacji międzyresortowych został skierowany w dniu 21 grudnia projekt nowego rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Upoważnieniem ustawowym do wydania tego aktu jest art. 44zx ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którym

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.