Przepisy nie określają wprost kwalifikacji osób prowadzących zajęcia rewalidacyjne uczniów z autyzmem, wymagają przy tym kwalifikacji w zakresie niepełnosprawności ucznia, o czym w treści § 15 ust. 3 oraz § 23 ust. 1 rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Jednocześnie należy wskazać, że w zakresie przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej w standardach kształcenia nauczycieli nie ma specjalności przygotowującej do pracy z uczniami z autyzmem. Nauczyciele zazwyczaj zdobywają te kwalifikacje w formie studiów podyplomowych lub kursów kwalifikacyjnych.

Dlatego uważam, że na stanowisku nauczyciela do pracy z dziećmi z autyzmem może być zatrudniony nauczyciel z przygotowaniem w zakresie pedagogiki specjalnej o specjalności edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie (oligofrenopedagogika).

Paweł Nowak – prawnik prawa pracy i prawa oświatowego

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 01.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli – Dz.U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.

 

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się