Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił konkurs grantowy na usługi indywidualnego transport door-to-door oraz poprawę dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Wnioski można składać do 21 sierpnia do godz. 14.00.

Konkurs jest realizowany w ramach rządowego programu Dostępność Plus. Łączny budżet konkursu to 45 milionów złotych. Środki na ten cel pochodzą z funduszy unijnych z programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Ideą, wokół której stworzyliśmy program Dostępność Plus, jest samodzielność. Trudno mówić o samodzielności bez możliwości opuszczenia mieszkania. Dzięki nowemu konkursowi na transport door-to-door i poprawę dostępności budynków, wykonywanie codziennych czynności przez osoby ze szczególnymi potrzebami stanie się łatwiejsze – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

W konkursie mogą wziąć udział jednostki samorządu terytorialnego: gminy, związki i porozumienia gmin, powiaty oraz związki i porozumienia powiatów. Jednostki, które spełnią kryteria konkursowe, otrzymają od kilkunastu tysięcy do maksymalnie 2 milionów złotych na organizację transportu dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami oraz niwelowanie barier architektonicznych w budynkach mieszkalnych.

Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej, na obowiązującym formularzu, za pośrednictwem generatora wniosków

Regulamin wraz z załącznikami

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się