Rządowy program zakłada zarówno finansowanie, jak i organizowanie pomocy w formie zasiłku na cele edukacyjne, ale i w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych, a także zajęć opiekuńczych oraz terapeutyczno-edukacyjnych na lata 2019-2021 dla dzieci i uczniów, których rodziny ucierpiały w konsekwencji wystąpienia klęski żywiołowej.

Program przyjęty przez Radę Ministrów 6 czerwca br. ma charakter interwencyjny, stąd jego realizacja jest zależna od wystąpienia określonych zdarzeń pogodowych, które trudno przewidzieć. Pomoc dotyczy dzieci objętych rocznym obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym oraz uczniów wszystkich typów szkół, realizujących naukę w formie dziennej.

Zasiłki celowe

Udzielenie wsparcia jest możliwe wówczas, gdy rodzina dziecka lub ucznia otrzymała „zasiłek celowy z pomocy społecznej w wysokości do 6 tys. zł, a w przypadku wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych lub zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w wysokości powyżej 3 tys. zł.”.

Pomoc może dotyczyć również dzieci i uczniów przebywających w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Jak czytamy na stronie MEN, „uczniowie i dzieci mogą:

– otrzymać 500 zł – w przypadku przyznania rodzinie zasiłku celowego w wysokości do 3 tys. zł.
– otrzymać 1.000 zł – w przypadku przyznania rodzinie zasiłku celowego w wysokości do 6 tys. zł.
– skorzystać z wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego albo zajęć opiekuńczych i terapeutyczno-edukacyjnych w miejscu zamieszkania.”

Terminy do składania wniosków o pomoc do września

Większość informacji na temat warunków otrzymania pomocy można będzie uzyskać w urzędzie gminy. Termin składania wniosków ustalany będzie indywidualnie przez dany urząd, jednak nie później niż do 25 września w 2019 r. i 2020 r. lub do 24 września w 2021 r.

Więcej informacji na temat programu można znaleźć w tym miejscu.

Agata Pąchalska

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się