W zależności od organu uprawnionego do ich zakładania i prowadzenia publiczne placówki dzielą się na: placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym (MEN), placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych (MKiDN), placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych (MRiRW), placówki

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.