W systemie doskonalenia kadry pedagogicznej istotną rolę odgrywają placówki doskonalenia nauczycieli. W zależności od organu uprawnionego do ich zakładania i prowadzenia publiczne placówki dzielą się na: placówki o zasięgu ogólnokrajowym (MEN), placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych (MKiDN), placówki doskonalenia nauczycieli

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.