„Prowadzę przedszkole niepubliczne. Aktualnie gmina, na terenie której działam ma kontrolę zarządczą. W każdym miesiącu składam do urzędu listę dzieci uczęszczających do przedszkola na pierwszy dzień miesiąca. Do 31.01.2019 r. jestem zobowiązana złożyć rozliczenie dotacji z kopiami dokumentów, które zostały

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.