„Jesteśmy placówką niepubliczną. Mamy dwie grupy . Zatrudniamy dwie nauczycielki i jedną panią do pomocy. W statucie mamy zapis, że nie przyjmujemy dzieci z orzeczeniami i opiniami, ponieważ nie mamy warunków do zorganizowania odpowiedniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W trakcie roku szkolnego,

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.