Sporządzanie planu finansowego placówki oświatowej Zgodnie z art. 4 ust. 1 u.f.z.o. przedszkola, szkoły i placówki zakładane i prowadzone przez j.s.t. są jednostkami budżetowymi. Z uwagi na ten fakt procedura sporządzania planu finansowego szkoły jest ściśle skorelowana z trybem prac

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.