MEN uzupełniło podstawę programową dla liceum ogólnokształcącego i technikum o podstawę programową przedmiotu język łaciński i kultura antyczna w zakresie podstawowym. Będzie on mógł być realizowany w klasie I liceum i technikum jako przedmiot do wyboru (do tej pory było to możliwe tylko w zakresie rozszerzonym). Taki zapis zawiera rozporządzenia MEN z dn. 24.06.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz.U. z 2020 r. poz. 1248), które wchodzi w życie 01.09.2020 r.

Jest to konsekwencja zeszłorocznej zmiany ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. Zgodnie z § 9 rozporządzenia MEN w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, ramowe plany nauczania określone odpowiednio w zał. nr 4 (liceum ogólnokształcące) i nr 5 (technikum), w zakresie dotyczącym ustalania przez dyrektora liceum ogólnokształcącego albo technikum jednego przedmiotu spośród przedmiotów: filozofia, plastyka, muzyka oraz język łaciński i kultura antyczna, który będzie realizowany w klasie I, stosuje się począwszy od roku szkolnego 2020/2021.

Na realizację przedmiotu język łaciński i kultura antyczna – w zakresie podstawowym – w liceum ogólnokształcącym i technikum przewidziana jest jedna godzina tygodniowo w klasie I (tak samo jak w przypadku pozostałych przedmiotów w tej grupie).

Jak tłumaczy MEN, głównym założeniem wprowadzenia podstawy programowej z języka łacińskiego i kultury antycznej w zakresie podstawowym jest wyposażenie uczniów, pod kierunkiem nauczyciela, w narzędzia do czytania prostych tekstów łacińskich oraz pokazanie oddziaływania języka łacińskiego i kultury grecko-rzymskiego antyku na języki i kulturę europejską wieków późniejszych.

Podstawa programowa traktuje język łaciński jako pewien kod, którym elity europejskie posługiwały się przez stulecia, (a wiele zostało do dziś, choćby w medycynie, na opakowaniach leków są zawsze nazwy łacińskie), a którego odczytanie wymaga specyficznych kompetencji. Nauczycielom zaleca się kształcenie przede wszystkim umiejętności, a nie przekazywanie wiedzy deklaratywnej o języku i jego strukturze gramatycznej. Uczniowie mają rozpoznawać i rozumieć wybrane, podstawowe formy ekspresji językowej.

Małgorzata Tabaszewska – specjalistka prawa oświatowego

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 03.04.2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół – Dz.U. poz. 639 ze zm.

 

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się