Zakres podmiotowy obowiązywania ustawy z dn. 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (t. jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.)) określono w art. 1 tego aktu. Ustawodawca wyróżnił w nim podmioty, wobec których KN ma zastosowanie w pełnym zakresie,

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.