Przepisy techniczno-budowlane Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki wymaga spełnienia szeregu szczegółowych wymagań oraz stosowania zaleceń i instrukcji określonych w wielu aktach normatywnych, w tym również w przepisach techniczno-budowlanych. Obiekt budowlany przeznaczony na szkołę lub placówkę oświatową musi

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.