W rozdziale 8a u.s.o. określone zostały warunki, zasady i tryb udzielania pomocy materialnej, natomiast w rozdziale 8 u.f.z.o. – źródła finansowania tych świadczeń. Uprawnienie do pomocy materialnej Zgodnie z art. 90b ust. 1 u.s.o. uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.