Dnia 26 września br. Komisja Europejska, z komisarzem ds. edukacji Tiborem Navracsicsem na czele, zaprezentowała w czasie konferencji w Brukseli raport na temat edukacji w krajach Unii Europejskiej „Education and Training Monitor 2019”.

Raport porusza wiele kwestii, w tym sytuację nauczycieli w Polsce. Jak podaje Komisja Europejska, polscy nauczyciele mogą pochwalić się wysokimi kwalifikacjami, ale poziom ich wynagrodzeń pozostaje na bardzo niskim poziomie.

Według danych przedstawionych w raporcie, podstawowe wynagrodzenie nauczyciela rozpoczynającego pracę w zawodzie jest o połowę niższe niż wynosi europejska średnia – w Polsce to 12.091 euro rocznie, w Unii Europejskiej 25.246 euro/rok. Komisja Europejska zauważyła, że w kolejnych latach pracy poziom pensji szczególnie się nie zmienia, ponieważ „system wynagrodzeń jest stosunkowo płaski”.

Eksperci oszacowali, że zarobki polskich nauczycieli plasują się na czwartym miejscu od końca wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Za nami są jedynie trzy kraje: Słowacja, Rumunia i Bułgaria.

W raporcie znajdują się także informacje na temat przeprowadzonego w kwietniu tego roku strajku w oświacie oraz zmian, które są jego wynikiem (częściowe odwrócenie zmian w Karcie Nauczyciela dot. oceny pracy nauczycieli i awansu zawodowego)

Komisja Europejska wskazała polskim władzom, że najpilniejszym zadaniem rządu jest przeprowadzenie negocjacji płacowych i rozwiązanie problemów związanych z likwidacją gimnazjów. Z kolei w dłuższej perspektywie należy poprawić prestiż zawodu nauczyciela, wczesnej edukacji oraz doskonalenia zawodowego.

Agata Pąchalska

Źródło: znp.edu.pl

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się