Przeciętnie w 2019 r. niemal trzy czwarte pracujących pracowało w jednostkach sektora prywatnego, który reprezentowało ponad 90% ogółu jednostek. Rozkład pracujących był powiązany z wielkością jednostek. Najwięcej pracujących, bo ponad połowę, skupiały jednostki największe, w których pracowało powyżej 49 osób,

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.