W przepisach par. 7 oraz 8 rozp. MRPIPS z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2369) określono zasady postępowania z dokumentacją pracowniczą w przypadku przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę oraz obowiązki

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.