Wymóg przeprowadzenia konkursu nie obowiązuje w szkołach (placówkach) publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące j.s.t. Omówione w tym punkcie przepisy nie dotyczą szkół prowadzonych przez MON i MS lub podporządkowane im organy; mają natomiast odpowiednie zastosowanie do

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.