Zgodnie z rozporządzeniem Pełnomocnik jest jednocześnie Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Jak wyjaśnił w trakcie ceremonii wręczania nominacji minister Dariusz Piontkowski, stworzenie nowego stanowiska było podyktowane potrzebą uwypuklenia ważnej, wychowawczej funkcji szkoły. Uwidoczniła się ona w trakcie rozmów „Okrągłego stołu” edukacyjnego i w czasie prac ministerialnych. Dlatego rozporządzeniem Rady Ministrów powołano Pełnomocnika ds. wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki.

Do jego zadań będzie należało analizowanie obowiązujących przepisów prawa, istniejących rozwiązań i propozycji zgłaszanych przy „Okrągłym stole” edukacyjnym w zakresie wychowawczej funkcji szkoły i placówki oraz przygotowanie projektów nowych rozwiązań prawnych i inicjatyw w tym zakresie.

Minister Piontkowski dodał, że funkcja wychowawcza ma na celu także wspomaganie rodziny, zapewnienie bezpieczeństwa ucznia oraz wyeliminowanie lub ograniczenie agresji rówieśniczej.

Odbierając nominację, Wiceminister Iwona Michałek podkreśliła, że nowa funkcja pozwoli jej wspierać dotychczasowe działania MEN. Zaznaczyła, że w pierwszej kolejności ma zamiar zająć się przeanalizowaniem obowiązujących obecnie aktów prawnych dotyczących wychowania. Następnie przyjrzy się wnioskom płynącym z obrad „Okrągłego stołu” i zaproponuje nowe rozwiązania w tej kwestii.

Na stanowisko Pełnomocnika Rządu ds. wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki Iwona Michałek została powołana przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w poniedziałek, 1 lipca br. Nominację wręczył jej 2 lipca br. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski.

Iwona Michałek pracowała jako nauczyciel biologii, była także wicekuratorem kujawsko-pomorskim oraz pełniącą obowiązki kuratora. Pełniła funkcję Rzecznika Praw Ucznia w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Była również edukatorem w zakresie przestrzegania praw ucznia i dziecka oraz koordynatorem regionalnym Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie ds. edukacji o tolerancji.

Agata Pąchalska

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się