„Proszę o informację dot. zatrudnienia osób pochodzących z Ukrainy. Na jakich zasadach, jakie dokumenty są potrzebne do zarejestrowania w ZUS, jakie oświadczenia do urzędu skarbowego? Jakie potrzebne są pozwolenia i formalności z tym związane?” Na wstępie należy zaznaczyć, że obywatele

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.