„Gdzie można uzyskać refundację kosztów pracownika (instruktora praktycznej nauki zawodu) przedstawionej w rozporządzeniu MEN z dn. 22.02.2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu? 1. Organy prowadzące szkoły, które organizują praktyczną naukę zawodu poza szkołą, zapewniają środki finansowe umożliwiające uczniom odbycie

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.