Kiedy nauczyciel (jak i pracownik) nie może rozpocząć urlopu wypoczynkowego i należy go przełożyć na termin późniejszy?

„Nauczyciel placówki nieferyjnej przebywa na urlopach: macierzyńskim i rodzicielskim. Z tego powodu nie będzie mógł rozpocząć urlopu wypoczynkowego w ustalonym terminie. Artykuł 66a ust. 1 KN jako przyczynę przesunięcia urlopu wypoczynkowego na termin późniejszy wskazuje wyłącznie urlop macierzyński, nie ma wzmianki o urlopie rodzicielskim. Proszę o wykładnię w tej kwestii.”

Zgodnie z treścią art. 66a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela – „jeżeli nauczyciel szkoły, o której mowa w art. 64 ust. 3, nie może rozpocząć urlopu wypoczynkowego w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu:

1) czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,

2) odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,

3) powołania na ćwiczenia wojskowe lub na przeszkolenie wojskowe albo stawienia się do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, na czas do 3 miesięcy,

4) urlopu macierzyńskiego,

5) urlopu dla poratowania zdrowia

– urlop wypoczynkowy ulega przesunięciu na termin późniejszy.”

Jak z powyższego wynika, …

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się