Do obu grup stosuje się rozp. MEN z dn. 24.08.2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2017 r. poz. 1644), z tą jednak różnicą, że do uczniów i słuchaczy przepisy te stosuje się wprost, a do pracowników młodocianych

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.