Procedury dotyczące wglądu do prac uczniów należy zapisać w statucie szkoły Sprawdź, na jakich zasadach udostępniać prace uczniów oraz jak zapisać te zasady w statucie szkoły. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia mają być udostępniane uczniowi i jego rodzicom, a

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.