W Dzienniku Ustaw z dnia 3 sierpnia 2020 r. pod pozycją 1333 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 07.07.2020 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.