„Do szkoły został przyjęty uczeń, który jest zameldowany na pobyt stały w miejscowości X, a mieszka w miejscowości Y, która należy do obwodu naszej szkoły. Rodzice dziecka nie dopełnili obowiązku meldunkowego: Czy dziecko należy wpisać do Księgi Ewidencji Dzieci? Jeśli

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.