W Dzienniku Ustaw z dnia 24 maja 2018 r. pod pozycją 996 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 10.05.2018 r., w załączniku do którego został zawarty jednolity tekst ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się