W Dzienniku Ustaw z dnia 22 maja 2020 r. pod pozycją 910 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 07.05.2020 r., w załączniku do którego zawarto nowy jednolity tekst ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.