„Jak prawidłowo sformułować wniosek do sądu o odrzucenie spadku po zmarłym ojcu małoletnich dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej, tak by nie dziedziczyły jego długów? I co należy ująć w uzasadnieniu wniosku oraz jakie dokumenty należy załączyć do wniosku?” W

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.