Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza do udziału w spotkaniu wszystkich – zarówno dyrektorów, nauczycieli i uczniów, jak i przedstawicieli rad czy stowarzyszeń rodziców.

Temat dyskusji w ramach „Okrągłego stołu” został podzielony na cztery obszary: uczniowie, nauczyciele, jakość edukacji i nowoczesna szkoła.

Obrady mają koncertować się nie tylko na kwestiach związanych z wynagrodzeniem nauczycieli, ale również z awansem zawodowym i finansowaniem oświaty. W trakcie „Okrągłego stołu” zostaną poruszone także sprawy dotyczące podnoszenia jakości nauczania oraz udziału rodziców w procesie edukacji.

Jak zaznaczył premier Morawiecki, okrągły stół ma być płaszczyzną, dzięki której będzie można wypracować lepsze rozwiązania „dla polskiej szkoły, dla polskiej rodziny, dla polskiej gospodarki, a więc najlepsze rozwiązania dla polskiego społeczeństwa”.

Wybór Stadionu Narodowego na miejsce obrad jest podyktowany spodziewaną dużą frekwencją i zainteresowaniem ze strony środowiska związanego z edukacją. Wydarzenie skierowane jest bowiem do dyrektorów szkół, nauczycieli, rad i stowarzyszeń rodziców, przedstawicieli środowiska akademickiego oraz związków zawodowych, instytucji i organizacji pozarządowych związanych z oświatą.

Rady rodziców, stowarzyszenia rodziców i inne organizacje reprezentujące rodziców zainteresowane uczestnictwem w „Okrągłym stole” mogą zgłaszać swój udział za pośrednictwem Formularza rejestracyjnego. Do udziału w wydarzeniu są zaproszeni także wszyscy zainteresowani przyszłością edukacji.

Spotkanie w ramach „Okrągłego stołu” jest odpowiedzią m.in. na trwający wciąż strajk nauczycieli.

Przypomnijmy, że w miniony czwartek 18 kwietnia, na wniosek ZNP, zostało zorganizowane kolejne spotkanie negocjacyjne przedstawicieli związków z rządem. W Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” nie doszło jednak do kompromisu.

Rząd zaproponował podwyżkę płac od przyszłego roku dla nauczycieli dyplomowanych średnio o 250 zł, połączoną z podniesieniem pensum o 90 min. tygodniowo. Program podwyżek miał być rozłożony na 2, 3 lata.

Na taki postulat nie zgodzili się związkowcy, którzy wciąż oczekują 30-procentowej podwyżki płac dla nauczycieli jeszcze w tym roku. Jedyną zmianą w proponowanym rozwiązaniu miałoby być rozłożenie podwyżki na większą liczbę rat. To z kolei nie przekonało strony rządowej.

Premier Morawiecki zapewnił, że „Okrągły stół” edukacyjny odbędzie się bez względu na to, czy nauczyciele zakończą strajk czy będą go kontynuować.

Agata Pąchalska

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się