„Czy mogłabym prosić o przygotowanie instrukcji lub procedury w postępowaniu w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu? Procedura dotyczy przedszkola (placówka publiczna).

Procedura może wyglądać następująco:

Instrukcja postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

 • 1 Zasady ogólne

Dla uniknięcia wykorzystania przedszkola …………. w procederze prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, dokonuje się w szczególności następujących czynności:

 • wyznaczenie Koordynatora odpowiedzialnego za wykonywanie obowiązków określonych w Instrukcji, w tym w szczególności:
  • prowadzenie rejestru transakcji dokonywanych przez przedszkole;
  • monitorowanie transakcji, analizę ryzyka transakcji i typowanie transakcji podejrzanych;
  • zgłaszanie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej transakcji podejrzanych oraz tam, gdzie zachodzi taka konieczność wstrzymywanie realizacji transakcji podejrzanych
 • szkolenia osób odpowiedzialnych za przeciwdziałanie praniu pieniędzy.
 • 2 Rejestr transakcji

 1. Rejestr transakcji składa się z zapisów elektronicznych sporządzanych oddzielnie dla każdej rejestrowanej transakcji.
 2. Rejestr transakcji prowadzony jest w systemie informatycznym, umożliwiającym niezwłoczny odczyt lub wydruk całości lub części zapisanych danych.
 3. Rejestr transakcji zawiera następujące dane:
  • datę przeprowadzenia transakcji;
  • dane stron transakcji;
  • kwotę i walutę transakcji;
  • numery rachunków, które zostały wykorzystane do przeprowadzenia transakcji;
 • 3 Typowanie transakcji podejrzanych i zasady postępowania

 1. Jako podejrzane traktuje się transakcje nietypowe, niecharakterystyczne dla przedszkola oraz kontrahentów.
 2. Typowanie transakcji podejrzanych następuje z uwagi na przedmiot transakcji, wartość transakcji, częstotliwość transakcji.
 3. Obowiązek typowania transakcji, oprócz Koordynatora wskazanego w § 1, dotyczy również księgowej oraz dyrektora.
 • 4 Zasady postępowania

 1. Każdy pracownik przedszkola w przypadku powzięcia podejrzenia, iż planowana, realizowana bądź zrealizowana transakcja ma na celu pranie pieniędzy, ma bezwzględny obowiązek bezzwłocznego zgłoszenia tego Koordynatorowi, o którym mowa w § 1.
 2. Koordynator w porozumieniu z dyrektorem przedszkola podejmuje decyzję co do uznania transakcji za podejrzaną i przekazania informacji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Michał Łyszczarz – specjalista prawa oświatowego

 

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się