Swoboda nauczyciela nie jest jednak nieograniczona. Świadczy o tym choćby ustawowy wymóg dopuszczenia programu nauczania (wychowania przedszkolnego) do użytku w danej szkole (przedszkolu) przez dyrektora danej placówki. Dyrektor ma obowiązek sprawdzić, czy program realizuje treści i cele określone w odpowiedniej

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.