W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawił się projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów, dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych. Nowy akt ma kompleksowo ujmować procedury w zakresie cen transferowych, tj. uprzednich porozumień cenowych (APA), uproszczonych APA,

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.