W Dzienniku Ustaw z dnia 8 sierpnia 2019 r. pod pozycją 1482 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 05.07.2019 r., w załączniku do którego została zawarta nowa – urzędowo ujednolicona wersja ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.